Trwają prace nad zdalnym i nieinwazyjnym narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w ramach pierwszego naboru do projektu e-Pionier II zespół specjalistów rozpoczął prace nad narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej. Projekt uzyskał finansowanie oraz wsparcie inwestora- spółki Sescom SA.

Pszczoła miodna jest jednym z głównych owadów, które zapylają ponad połowę wszystkich roślin używanych w przemyśle spożywczym. Życie i zdrowie pszczół zależy silnie od jakości środowiska naturalnego, w którym one mieszkają i pracują. Niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym prowadzą do upadku całych pasiek. Problem masowego ubytku pszczół na skutek chorób ma skalę globalną
i znany jest jako zjawisko Colony Collapse Disorder (CCD), czyli Masowe Ginięcie Pszczół. Stratom tym mógłby przeciwdziałać system zabezpieczający rodziny pszczele przed szkodliwym działaniem otaczającego środowiska, wandalizmem oraz szkodnikami.  

Opracowywany system będzie polegał na zbudowaniu sieci energooszczędnych urządzeń monitorujących pasiekę pszczelarską, które mają zbierać dane dotyczące temperatury, wilgotności oraz dźwięku, a także informacje o próbach kradzieży uli lub wandalizmu. Dane te będą wysyłane na zdalny serwer, gdzie zostaną przeanalizowane, pod kątem występowania zjawisk, które pszczelarze określają jako krytyczne. Zestawienie danych o kondycji rodziny pszczelej będzie trafiało do pszczelarza opiekującego się pasieką, poprzez aplikację internetową. Taki przepływ informacji umożliwi szybką reakcję i zapobieganie dalszym stratom, w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

Smartula_zespół
Zespół projektowy, od lewej: Tymoteusz Cejrowski, Emilian Świtalski, Patryk Cyrzan, Łukasz Kamrowski, Julian Szymański i Andrzej Sobecki.

­­­­­– Istnieje dzisiaj silna potrzeba zbudowania systemu, który będzie nie tylko monitorował ul i pokazywał wartości temperatury lub wilgotności, ale także dostarczał mechanizmów alarmowych. Pszczelarz potrzebuje w możliwie jak najkrótszym czasie informacji o wystąpieniu sytuacji szkodliwych dla jego pszczół. Wierzymy, że dzięki naszemu systemowi, wyposażonemu w dedykowane rozwiązania sprzętowe i algorytmy analizy dźwiękowej, uda się sprostać temu wyzwaniu – komentuje lider zespołu projektowego dr inż. Andrzej Sobecki.

Podczas tworzenia narzędzia do monitorowania pasieki pszczelarskiej zespół musi je maksymalnie dostosować do bardzo specyficznego i wrażliwego środowiska,
w którym ma ono funkcjonować. Istnieją badania wykazujące wpływ obecności pola elektromagnetycznego na zachowanie pszczół, co wymusza opracowanie dedykowanych rozwiązań komunikacyjnych. Dodatkowo system montowany w pasiekach powinien być możliwie niezależny energetycznie, głównie ze względu na fakt, iż pasieki są często umieszczane w rejonach trudno dostępnych.

Firma Sescom SA zdecydowała się zainwestować w projekt zarówno ze względu na aspekt środowiskowy i ekologiczny, ale również widząc w tym rozwiązaniu konkretny potencjał biznesowy. – Projekt „Smartula” (nazwa robocza – przyp.red.), zwrócił naszą uwagę, gdyż bliskie są nam tematy, które wpływają pozytywnie na nasz ekosystem. Jesteśmy zaangażowani w projekty wodorowe, stawiamy na energooszczędność – podkreśla Maciej Halbryt Dyrektor Sescom Innovation Lab.
Zależy nam na implementowaniu innowacyjnych autorskich rozwiązań również do naszej działalności biznesowej.

W skład zespołu projektowego pracującego nad rozwiązaniem wchodzą: dr inż. Andrzej Sobecki, dr inż. Julian Szymański, mgr inż. Tymoteusz Cejrowski, inż. Patryk Cyrzan, mgr inż. Emil Świtalski, inż. Łukasz Kamrowski oraz mgr inż. Michał Szymański. Efekty prac zostaną zaprezentowane w ciągu dziewięciu miesięcy od ich rozpoczęcia, zgodnie z założeniami projektu e-Pionier II.

Przewiń do góry