Systemem pomiarowo-prognostyczny informujący o zagrożeniach związanych z pojawieniem się smogu – kolejne MVP w projekcie e-Pionier II

W miniony piątek, 18 grudnia 2020 r., odebrane zostało kolejne MVP wypracowane w ramach projektu e-Pionier II. Zgłoszony do programu, przez Urząd Miasta Starogard Gdański, problem dotyczył braku możliwości ostrzegania mieszkańców Starogardu Gdańskiego o alertach smogowych z wykorzystaniem technologii ICT. Poszukiwane było rozwiązanie, które w sposób automatyczny zarejestruje i przetworzy uzyskiwane wyniki do takiej postaci informacji, która będzie użyteczna dla Urzędu Miasta oraz interaktywna i przyjazna dla mieszkańców.

Jak informuje w rozmowie kierownik projektu Rafał Krzemianowski: wypracowane rozwiązanie – system prognozowania zjawisk smogowych, oparte jest o wyświetlacz LED informujący mieszkańców o jakości powietrza oraz możliwości wystąpienia alertów smogowych za pomocą mierników pomiarowych oraz ekranu informacyjnego. Jakość powietrza można również sprawdzać i prognozować za pośrednictwem strony internetowej https://starogard.powietrze.sensorbox.pl/map – dodaje Rafał Krzemianowski z Excento.

Zespół pod przewodnictwem prof. Jacka Gębickiego z Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej wypracował  rozwiązanie techniczne oparte o dwie uzupełniające się koncepcje – pomiarową oraz modelowania deterministycznego i statystycznego, gwarantującego możliwość uczenia się systemu w oparciu o uzyskiwane dane pomiarowe.

Koncepcja pomiarowa dotyczyła zaprojektowania i zbudowania mierników jakości powietrza. Odpowiedni dobór czujników umożliwił bowiem pomiar poziomu zanieczyszczeń, które przyczyniają się do powstawania smogu o charakterze kwaśnym i fotochemicznym. Poprawność wskazań czujników chemicznych jest weryfikowana względem pomiarów referencyjnych w celu zapewnienia jak najlepszej jakości uzyskiwanych wyników.

Koncepcja modelowania deterministycznego prognozowania poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oparta jest na rzetelnie zbudowanej bazie emisyjnej zanieczyszczeń dla każdego typu (ogrzewanie indywidualne, transport, przemysł) dla terenu miasta Starogard Gdański oraz profesjonalnych bazach meteorologicznych oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje.

Sprzężenie tych koncepcji, czyli koncepcji pomiarowej i koncepcji modelu deterministycznego z wykorzystaniem dodatkowych procedur statystycznych zapewnia bieżące uczenie się modelu deterministycznego i prognozowanie z jak największą pewnością pomiarową.

Przewiń do góry