ProtoLab III – prototypownia rozwiązań z dziedziny technologii kosmicznych i VR już otwarta

18.01.2021 r. I Politechnika Gdańska

ProtoLab III to kolejna, wyposażona w wysokiej klasy urządzenia przestrzeń do prototypowania. Otwarte właśnie laboratorium, w którym realizowane będą inicjatywy m.in. z zakresu technologii kosmicznych i technologii rozszerzonej rzeczywistości (VR), powstało w ramach projektu e-Pionier, realizowanego przez spółkę celową Politechniki Gdańskiej Excento.

– Jestem przekonany, że nasi studenci będą chętnie korzystać z możliwości i sprzętu, jaki oferuje ProtoLab – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Miejsce to zostało stworzone po to, aby umożliwić studentom i pracownikom testowanie swoich pomysłów, niezależnie od ich zaawansowania, w odpowiednio przystosowanej do tego przestrzeni.

Uruchomiony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Protolab III to kolejne tego typu laboratorium posiadające infrastrukturę techniczną umożliwiającą opracowanie i wykonanie dowolnego prototypu.

– Wszystkie trzy ProtoLaby uzupełniają się tematycznie. ProtoLab III jest ukierunkowany na studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej, których zainteresowania mniej więcej pokrywają się z tym, czym zajmuje się Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – mówi Mariusz Machajewski, prezes spółki Excento.

ProtoLab III skupia się na takich dziedzinach jak technologie kosmiczne, technologie rozszerzonej rzeczywistości (VR), programowanie. Pracowania została wyposażona w stanowiska do druku 3D w technologii FDM oraz żywicą. Ponadto laboratorium dysponuje urządzeniami do śledzenia wzroku, badania reakcji na bodźce zewnętrzne, zestawami raspberry pi, arduino, a także superszybkim komputerem przeznaczonym do skomplikowanych obliczeń, w tym do pracy z sieciami neuronowymi. Wyposażenie, którego część będzie można wypożyczać za pośrednictwem wirtualnej wypożyczalni, w znacznej mierze stanowi odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie.

Z prototypowni mogą korzystać członkowie zespołów interdyscyplinarnych, które powstają w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, realizowanego przez Excento, z którego sfinansowano ProtoLab, studenci Politechniki Gdańskiej piszący pracę dyplomową, studenci wykonujący projekt indywidualny lub grupowy, studenci z kół naukowych, pracownicy PG zatrudnieni na umowę o pracę.

– Liczymy na to, że w ramach ProtoLabu nie tylko będzie wspierana kreatywność, ale powstaną również nowe inicjatywy, które z czasem przerodzą się np. w spółki tworzone przy udziale pracowników czy studentów – dodaje prezes Machajewski.

fot. Paulina Gomułka-Wójtowicz / Excento

Przewiń do góry