e-Pionier I

Czym jest projekt e-Pionier I

Projekt „e-Pionier” inwestuje w ludzi, chcących tworzyć wartościowe rozwiązania. Finansuje rozwiązania problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Powstałe rozwiązania są testowane w środowiskach docelowych tak, by ich twórcy mogli w przyszłości oferować na rynku sprawdzone produkty.

Początkiem procesu projektowego jest problem zgłaszany przez podmiot publiczny. Postawione wyzwanie nie może posiadać aktualnie na rynku rozwiązania w postaci produktu lub usługi. Pionierskie rozwiązanie problemu, które zostanie wypracowane w naszym projekcie, musi wcielać elementy technologii teleinformatycznych.

Projekt „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

Nr umowy o powierzenie grantu: WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00
Całkowita wartość projektu: 14 394 920 zł
Wartość dofinansowania: 11 515 936 zł
Cel projektu: wyłonienie 100 unikalnych wyzwań zgłoszonych przez podmioty publiczne oraz akceleracja co najmniej 25 projektów, z których 12 zakończy się MVP.

collaboration

Nabór zespołów

idea

Aktualne wyzwania

content

Informacje i dokumenty

molecular

ProtoLab

Przewiń do góry