Informacje i dokumenty II

Wróć do e-Pionier II

e-Pionier II

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie e-Pionier_2 ma na celu zapewnienie jednolitego i transparentnego systemu wyboru: Problemów, Analityków, Product Ownerów oraz Zespołów interdyscyplinarnych do rozwiązywania Wyzwań w ramach projektu „e-Pionier II - Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów”.

Integralną częścią powyższego Regulaminu są niżej wymienione załączniki (obligatoryjne wzory dokumentów do pobrania)

Przewiń do góry