Zapewniamy wsparcie merytoryczne w przygotowaniu pomysłu

Zapewniamy wsparcie finansowe do 500 tys. zł na realizację projektu

Zapewniamy wsparcie mentorskie w przyszłych relacjach inwestorskich

logo_FE_Polska_Cyfrowa-1
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk-png
Logo
UE_EFRR-1-png

O projekcie e-Pionier

Finansujemy rozwiązania problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Powstałe rozwiązania są testowane w środowiskach docelowych tak, by ich twórcy mogli w przyszłości oferować na rynku sprawdzone produkty.

e-Pionier

Projekt „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

Nr umowy o powierzenie grantu: WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00
Całkowita wartość projektu: 14 394 920 zł
Wartość dofinansowania: 11 515 936 zł
Cel projektu: wyłonienie 100 unikalnych wyzwań zgłoszonych przez podmioty publiczne oraz akceleracja co najmniej 25 projektów, z których 12 zakończy się MVP.

e-Pionier II

Projekt „e-Pionier II - Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

Nr umowy o powierzenie grantu: WG-POPC.03.03.00-00-0007/17-00
Całkowita wartość projektu: 11 371 862.00 zł
Wartość dofinansowania: 9 097 489.60 zł
Cel projektu: wyłonienie 40 unikalnych problemów zgłoszonych przez podmioty publiczne oraz akceleracja co najmniej 16 projektów, z których 6 zakończy się MVP.

Znajdź informacje:

pp

Podmioty Publiczne

investor

Inwestorzy

connection

Zespoły i wyzwania

molecular

ProtoLab

Projekty, które sfinansowaliśmy

Nowoczesny system autonomicznego lądowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

W odpowiedzi na wyzwanie zgłoszone przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zespół projektowy opracował system autonomicznego lądowania bezzałogowych ...
Czytaj więcej

Urządzenie do automatycznego wykonywania pomiarów wybranych związków endokrynnie czynnych (EDC) w wodzie pitnej i ściekach komunalnych

Powstało urządzenie, dzięki któremu Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, będzie mogła prowadzić stały monitoring wody pitnej i ścieków komunalnych, pod ...
Czytaj więcej

Oprogramowanie wspierające diagnostykę, wykrywanie, monitorowanie i leczenie pacjentów z wadami serca

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powstała aplikacja, która wspomoże lekarzy w ...
Czytaj więcej

Wielopoziomowe automatyczne parkingi rowerowe

Rozwiązaliśmy wyzwanie zgłoszone przez Zarząd Dróg i Zieleni Gminy Miasta Gdynia, projektując automatyczny wielopoziomowy parking rowerowy, zabezpieczający rowery ...
Czytaj więcej
Technologia chłodzenia baterii trakcji trolejbusowych e-Pionier

Technologia chłodzenia baterii trolejbusowych

Problem zgłoszony przez Urząd Miejski w Gdyni dotyczył ograniczonej trwałości baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w taborze trolejbusów miejskich. Zespół ...
Czytaj więcej

Platforma szybko identyfikująca grzybice skóry

Rozwiązaliśmy kolejny problem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii potrzebowała rozwiązania automatyzującego proces diagnostyki grzybic powierzchniowych. ...
Czytaj więcej

Tani system monitorowania aktualnego zanieczyszczenia powietrza

Gmina Rumia mierzyła się z problemem monitorowania zanieczyszczenia powietrza. W naszym projekcie powstał system mierników, które umożliwiają przekazywanie ...
Czytaj więcej

Program ułatwiający komunikację z pacjentem

W odpowiedzi na problem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku powstało intuicyjne oprogramowanie, umożliwiające personelowi medycznemu szybsze stawianie diagnozy ...
Czytaj więcej

System pomagający dzieciom z chorobami genetycznymi

Nasze rozwiązanie ułatwi opiekę nad pacjentami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego . Dzieci cierpiące z powodu chorób genetycznych oraz ich ...
Czytaj więcej

ProtoLab II odwiedził #PomysłowyWłodzimierz z Radio Gdańsk.

Posłuchaj rozmowy o idei wszystkich powstałych pracowni ProtoLab w audycji #PomysłowyWłodzimierz w Radiu Gdańsk. Prototypownia #ProtoLabII, jest zlokalizowana ...
Czytaj więcej

ProtoLab II – warsztat techniczny już otwarty

Politechnika Gdańska I 02.02.2021 r. Do dyspozycji użytkowników oddana została ostatnia z trzech prototypowni – Protolab II. Kompleksowo ...
Czytaj więcej

ProtoLab III – prototypownia rozwiązań z dziedziny technologii kosmicznych i VR już otwarta

18.01.2021 r. I Politechnika Gdańska ProtoLab III to kolejna, wyposażona w wysokiej klasy urządzenia przestrzeń do prototypowania. Otwarte właśnie ...
Czytaj więcej
Przewiń do góry