Oprogramowanie wspierające diagnostykę, wykrywanie, monitorowanie i leczenie pacjentów z wadami serca

Health Discoverer Sobecki

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powstała aplikacja, która wspomoże lekarzy w wykrywaniu i diagnozowaniu pacjentów obciążonych ryzykiem arytmii serca. Oprogramowanie daje możliwość integracji z istniejącymi w szpitalu bazami danych oraz wykorzystania tych danych do szybszej identyfikacji pacjentów zagrożonych chorobą migotania przedsionków, poprzez klasyfikację ich do jednej z grup podwyższonego ryzyka. W tym celu stworzono zbiór algorytmów uczenia maszynowego dostosowanych do specyfiki zbiorów danych gromadzonych w szpitalu.
Lider zespołu założył spółkę HD Platform, która będzie wdrażać produkt oparty o MVP wytworzony w projekcie e-Pionier.

Przewiń do góry