System Coast Mapper stworzony w ramach e-Pioniera II zwycięzcą międzynarodowego konkursu Copernicus Masters 2020 Bremen

Zespół badawczy pod kierownictwem dr Andrzeja Chybickiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen, w którym nagradzane są innowacyjne rozwiązania, osiągnięcia i koncepcje dla biznesu i społeczeństwa oparte na satelitarnych danych obserwacyjnych Ziemi.

Program Copernicus Masters został uruchomiony w 2011 r. w imieniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, przy silnym wsparciu Komisji Europejskiej i światowej klasy partnerów (https://copernicus-masters.com/prize/copernicus-prize-bremen/).

Nagroda dla Coast Mapper w konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen
Nagroda dla Twórców Coast Mappera w konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen

Jak działa Coast Mapper

Narzędzie Coast Mapper umożliwia monitoring brzegów morskich na podstawie aktualnych danych batymetrycznych (dot. pomiarów głębokości cieków i zbiorników wodnych). Powstało ono w odpowiedzi na problem zgłoszony do programu e-Pionier II przez Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który dotyczył braku narzędzi do monitorowania brzegów morskich na podstawie aktualnych danych batymetrycznych, umożliwiających zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi.

Celem projektu Coast Mapper jest stworzenie rozwiązania, które będzie wspomagało proces monitoringu wybranych parametrów strefy brzegowej z wykorzystywaniem dostępnych pomiarów satelitarnych oraz innych danych pomiarowych (pomiary hydrograficzne).

– Coast Mapper dzięki zastosowaniu algorytmów analitycznych przetwarzających dane satelitarne, będzie w stanie estymować batymetrię przybrzeżną w wodach optycznie płytkich. W efekcie użytkownik systemu, będzie miał dostęp do aktualnych i pozyskiwanych systematycznie map dna co będzie w efekcie pozwalało ocenić ubytki dna (przede wszystkim dla dna piaskowego), efekty ingerencji człowieka w przyrodzie oraz ocenić efekt działań naprawczych czy ich planowanie – tłumaczy dr Andrzej Chybicki, pomysłodawca i lider projektu.

Głównym komponentem opracowanego rozwiązania będzie internetowy system informacji przestrzennej GIS posiadający dedykowaną bazę pomiarów satelitarnych systematycznie aktualizowaną z publicznie dostępnych źródeł danych obserwacyjnych. Istotną wartością dodaną dla użytkowników będzie także możliwość trójwymiarowej wizualizacji i składowania w systemie danych pomiarowych pochodzących nie tylko z obserwacji satelitarnych, ale także z pomiarów hydrograficznych czy z nalotów fotogrametrycznych. Dzięki temu system może stanowić cenne narzędzie archiwizacji i analizy informacji przestrzennej dla wielu podmiotów.

Coast Mapper będzie posiadał zestaw interfejsów programistycznych (API) umożliwiający przekazanie wyników działania systemu oraz współpracę z innymi systemami informatycznymi (takimi jak np. SatBaltyk, Geoportal, Up42 oraz inne).

Potencjalnymi odbiorcami produktu są podmioty (polskie i zagraniczne) odpowiedzialne za monitoring strefy przybrzeżnej oraz producenci oprogramowania nawigacji morskiej i map batymetrycznych. W najbliższym czasie system zostanie wdrożony testowo w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Twórcami Coast Mappera są pracownicy Katedry Systemów Geoinformatycznych WETI Politechniki Gdańskiej: dr inż Andrzej Chybicki, dr inż. Marek Kulawiak, dr inż. Paweł Sosnowski, mgr inż. Tomasz Bieliński, Katedry Architektury Systemów Komputerowych: dr inż. Waldemar Korłub, oraz Product Owner – mgr Jarosław Parzuchowski.

Prezentacja online projektu Coast Masters w konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen
Prezentacja online projektu Coast Masters w konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen
Przewiń do góry