Podmioty publiczne

Projekt e-Pionier stwarza szansę Państwa jednostkom przetestowania procedury innowacyjnych zamówień publicznych. Projekt w całości finansuje proces zbliżony do zamówień przedkomercyjnych (ang. Pre-commercial Procurement, PCP), w którym Państwa jednostki mogą zgłosić, z którymi mierzą się w codziennej działalności.

Problemy te mogą obejmować szerokie spektrum obszarów, takich jak: bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury itp.

W proponowanym przez nas modelu podmioty publiczne nie ponoszą ryzyka finansowego czy organizacyjnego związanego z rozwiązaniem zgłoszonego problemu. W ramach projektu finansujemy bowiem proces rekrutacji zespołów, przygotowania rozwiązania, prac i niezbędnych zakupów.

Instytucje niemające doświadczenia w pojęciowym definiowaniu problemów mogą liczyć na wsparcie w postaci warsztatów i pomocy naszych analityków.

Z tego wsparcia skorzystało już wiele jednostek. Oto efekty naszej współpracy.
Zobacz

Zapraszamy do kontaktu.
Kontakt

Podmioty publiczne, z którymi współpracujemy

Przewiń do góry