Informacje i dokumenty I

Wróć do e-Pionier I

Informacje i dokumenty e-Pionier I

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie e-Pionier_aktualizacja_2018_11_20 ma na celu zapewnienie jednolitego i transparentnego systemu wyboru: Problemów, Analityków, Product Ownerów oraz Zespołów interdyscyplinarnych do rozwiązywania Wyzwań w ramach projektu: „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”

Integralną częścią powyższego Regulaminu są niżej wymienione załączniki (obligatoryjne wzory dokumentów do pobrania)

Przewiń do góry