Nabór e-Pionier II

Wróć do e-Pionier II

Zespoły interdyscyplinarne

Trwa siódmy nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 18 czerwca 2020 roku. 

Zespoły interdyscyplinarne mogą ubiegać się o 500 tys. zł, a projekt może być realizowany maksymalnie przez 8 miesięcy. 

Powyższa kwota może ulec zmianie, w zależności od rozdysponowania środków w naborze 6.

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 tygodnia od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą zdalnie.

Aktualny harmonogram konferencji (plik do pobrania)

Szczegółowy opis konferencji (plik do pobrania)

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27. 

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_etap III_KOR

Trwa szósty nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 18 kwietnia 2020 roku. 

Zespoły interdyscyplinarne mogą ubiegać się o 500 tys. zł, a projekt może być realizowany maksymalnie przez 8 miesięcy. 

Powyższa kwota może ulec zmianie, w zależności od rozdysponowania środków w naborze 5.

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 miesiąca od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą zdalnie.

Aktualny harmonogram konferencji (plik do pobrania)

Szczegółowy opis konferencji (plik do pobrania)

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27. 

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)

Trwa piąty nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 28 lutego 2020 roku. Informujemy, że termin naboru został wydłużony do dnia 11 marca 2020 roku.

Informujemy, że w ramach tej rundy, zespoły interdyscyplinarne mogą ubiegać się o 1 mln zł, a projekt może być realizowany maksymalnie przez 8 miesięcy.

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół V (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 miesiąca od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą zdalnie.

Aktualny harmonogram konferencji (plik do pobrania)

Szczegółowy opis konferencji (plik do pobrania)

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół V (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27. 

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania) - I podejście

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania) - II podejście

Trwa czwarty nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 31 października 2019r. Informujemy, że termin naboru został wydłużony do dnia 30 listopada. Informujemy, że termin naboru został ponownie wydłużony i potrwa do dnia 06 grudnia.

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 miesiąca od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacja i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Aktualny harmonogram konferencji_aktualizacja (plik do pobrania)

Szczegółowy opis konferencji (plik do pobrania)

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27. 

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Trwa trzeci nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwiań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 30 sierpnia 2019r. 

Informujemy, że w ramach tej rundy, zespoły interdyscyplinarne mogą ubiegać się o 750 tysięcy zł, a projekt może być realizowany przez okres 12 miesięcy.

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru zespół_I (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 miesiąca od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacja i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru zespół_I (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27. 

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Trwa drugi nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwiań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 17 maja 2019r.  Informujemy, że nabór został wydłużony do dnia 07 czerwca 2019r. 

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 miesiąca od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacja i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Aktualny harmonogram konferencji_aktualizacja (plik do pobrania)

Szczegółowy opis konferencji (plik do pobrania)

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27. 

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru zespołu II (plik do pobrania)


Trwa pierwszy nabór Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier. Na zgłoszenia zespołów gotowych do rozwiązania aktywnych wyzwań społeczno-gospodarczych zgłoszonych przez Podmioty Publiczne czekamy do dnia 28 marca 2019r.

Lista aktywnych problemów znajduje się w zakładce: "Wyzwania e-Pionier II”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Etap I naboru: Zgłoszenie Zespołu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie aktualne dokumenty regulujące udział w Projekcie e-Pionier w tym "Regulamin uczestnictwa w Projekcie e-Pionier" znajdują się w zakładce "Informacje i Dokumenty”

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu I i zostały zakwalifikowane do etapu II:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)


Etap II naboru: Cykl Konferencji dla Zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu naboru, zaplanowany jest na ok. 1,5 miesiąca od dnia zamknięcia naboru (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Konferencje odbywać się będą w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacja i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Aktualny harmonogram konferencji (plik do pobrania)

Szczegółowy opis konferencji (plik do pobrania)

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu II i zostały zakwalifikowane do etapu III:

Protokół wyboru_zespół I (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół IV (plik do pobrania)


Etap III naboru: Komitet Inwestycyjny dla Zespołów, które zakwalifikowały się do III etapu naboru odbędzie się 14.06 o godz. 12.30  oraz 15.07 o godz. 12.00 w siedzibie EXCENTO, al. Zwycięstwa 27.

Protokół wyboru Zespołów, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach etapu III i zostały rekomendowane do dofinansowania:

Protokół wyboru_zespół II (plik do pobrania)

Protokół wyboru_zespół III (plik do pobrania)

Protokół wyboru zespołu IV_ I podejście (plik do pobrania)

Protokół wyboru zespołu IV_ II podejście (plik do pobrania)

Aktualne rekrutacje

Wyzwania e-Pionier II

Informacje i dokumenty

Przewiń do góry