Rekrutacje e-Pionier II

Wróć do e-Pionier II

Analitycy

Trwa nabór ciągły na stanowisko Analityka w ramach projektu e-Pionier.
Na zgłoszenia czekamy do dnia do dnia 31. 01. 2020 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków: prowadzenie niezbędnych analiz na potrzeby realizowanych w ramach projektu prac rozwojowych

Oczekiwania względem kandydatów:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej,
 • nie prowadzącej działalności gospodarczej,
 • znajomości specyfiki branży ICT – w rozumieniu Kryteriów wyboru Analityków,
 • doświadczenia w prowadzeniu analiz społeczno-gospodarczych lub technologicznych – w rozumieniu Kryteriów wyboru Analityków,
 • dyspozycyjności.

Sposób aplikowania:

Aplikowanie na stanowisko Analityka jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z zamieszczonym wzorem:

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko z adnotacją „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia roli Analityka przez Excento Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922 z późn. zm.)” należy przesłać na adres: rafal@excento.pl, katarzyna@excento.pl

Dokumenty:

Protokoły wyboru Analityków, którzy przeszli pozytywną weryfikację wymogów zawartych w kryteriach wyboru:

Product Owner

Trwa nabór ciągły na stanowisko Product Ownera w ramach projektu e-Pionier.
Na zgłoszenia czekamy do dnia do dnia 28.02.2020r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków: wspieranie procesu komercjalizacji i wypracowania MVP (ang. Minimum viable product) przez zespół interdyscyplinarny

Oczekiwania względem kandydatów:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej,
 • znajomości specyfiki branży ICT – w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
 • 2 lata doświadczenia w pracy związanej ze wsparciem procesu wdrażania i rozwoju produktu – w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
 • doświadczania w realizacji minimum 1 projektu zakończonego wdrożeniem - w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
 • doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu B+R o wartości przynajmniej 50 000 zł brutto - w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
  dyspozycyjności

Sposób aplikowania:

Aplikowanie na stanowisko Product Ownera jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas wypełnionych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z zamieszczonym wzorem:

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko z adnotacją „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia roli Product Ownera przez Excento Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922 z późn. zm.)” należy przesłać na adres: rafal@excento.pl, katarzyna@excento.pl

Dokumenty:

Protokoły wyboru Product Ownerów, którzy przeszli pozytywną weryfikację wymogów zawartych w kryteriach wyboru:

Przewiń do góry