Urządzenie do automatycznego wykonywania pomiarów wybranych związków endokrynnie czynnych (EDC) w wodzie pitnej i ściekach komunalnych

Detoxed_Analizator związków endokrynnie czynnych

Powstało urządzenie, dzięki któremu Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, będzie mogła prowadzić stały monitoring wody pitnej i ścieków komunalnych, pod kątem występowania związków endokrynnie czynnych (EDC). Jest to kluczowe, aby zmniejszyć narażenie mieszkańców miasta na te negatywnie oddziałujące na zdrowie substancje. Detektor może wykonywać pomiary automatycznie, oznaczając poziomy wybranych EDC oraz za pomocą systemu informatycznego przesyłać monity do GIWK.
Członkowie zespołu projektowego powołali spółkę Detoxed Home, która pracuje nad wdrożeniem wypracowanego rozwiązania

Przewiń do góry