Tani system monitorowania aktualnego zanieczyszczenia powietrza

2-1

Gmina Rumia mierzyła się z problemem monitorowania zanieczyszczenia powietrza. W naszym projekcie powstał system mierników, które umożliwiają przekazywanie danych o stężeniu PM10 w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia, system natychmiastowo przekazuje informację mieszkańcom i odpowiednim służbom.

system monitorowania zanieczyszczenia PM-10

Przewiń do góry