Dwa kolejne problemy społeczno-gospodarcze mają szansę na rozwiązanie

Dwa nowe projekty dołączyły do grona projektów realizowanych ze środków programu e-Pionier, 3 lutego 2020 r. Komitet Sterujący przyznał decyzję o ich finansowaniu.

Pierwszy problem wymagający rozwiązania został zgłoszony do I edycji projektu e-Pionier przez Copernicus Podmiot Leczniczy z Gdańska i dotyczy braku narzędzi wspomagających ocenę złośliwości guza nerki na podstawie wyniku tomografii komputerowej: karta problemu.

Obecnie kwalifikacja pacjentów do operacji nerki (częściowego lub całkowitego usunięcia) opiera się prawie wyłącznie na podstawie analizy wyników badania tomografii komputerowej z kontrastem. Według tych kryteriów do 20 % usuniętych guzów nerki jest łagodnych i poza wyjątkowymi przypadkami nie wymagałoby operacji. Lekarzom brakuje dodatkowych narzędzi do identyfikacji pacjentów z guzami, które pomimo istniejących obecnie wskazań do operacji usunięcia nerki, są łagodne i nie wpływają na długość życia chorego.

Wynikiem prac zespołu projektowego ma być oprogramowanie informatyczne, które umożliwi szybszą procedurę diagnostyki wyników badań tomografami komputerowymi, co może skutkować zmniejszeniem liczby ryzykownych i niepotrzebnie wykonywanych zabiegów operacyjnych.

Powołany zespół projektowy składa się z pracowników Politechniki Gdańskiej oraz studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Informatyki Statystycznej; trwają poszukiwania inwestora dla tego projektu.

Drugi rozwiązywany problem został zgłoszony w II edycji projektu e-Pionier przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAIT) i dotyczy braku dostępnych na rynku nowoczesnych systemów diagnostycznych pozwalających na zwiększenie  niezawodności i trwałości eksploatowanych tramwajów starszych typów (karta problemu).

Każdy tramwaj podlega przeglądom w regularnych przedziałach czasu, ale przeglądy te nie są związane z jego rzeczywistym stanem technicznym. Dokonywane przeglądy i ich zakres związane są z aktualnym przebiegiem tramwaju. Nie każdy tramwaj pomimo dużej złożoności technicznej jest wyposażony w odpowiedni system diagnostyki mechaniki pojazdowej, który informowałby o nieprawidłowościach i w ten sposób umożliwiał podjęcie profilaktycznych napraw pojazdów. Dotyczy to zwłaszcza taboru starszego, pochodzącego z lat 70 i 80 XX wieku.

Aktualnie brak jest dostępnych na rynku nowoczesnych systemów diagnostycznych przeznaczonych do oceny stanu technicznego kluczowych podzespołów mechanicznych tramwajowych pozwalających na zwiększenie ich niezawodności i trwałości.

Rozwiązaniem, które zostanie wytworzone przez powołany zespół specjalistów ma być oprogramowanie informatyczne do monitorowania stanu technicznego podzespołów mechanicznych tramwajów znajdującego zastosowanie zarówno w maszynach nowych jaki i będących już w eksploatacji. Na podstawie zgromadzonych danych opracowywany będzie cyfrowy raport przedstawiający aktualny stan monitorowanego tramwaju.

Zespół projektowy składa się z pracowników i absolwentów Politechniki Gdańskiej. Inwestorem w projekcie została firma XTrack.

Przewiń do góry