Za nami dwa ostatnie nabory w projekcie e-Pionier II

Niedawno zakończyły się dwa ostatnie nabory w projekcie e-Pionier II, w wyniku których zgłosiło się 10 nowych zespołów interdyscyplinarnych.

Z powodu ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19 konferencje dla zespołów odbyły się w formie zdalnej (online). W trakcie spotkań warsztatowych członkowie zespołów mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi: zarządzania projektem, prawnych aspektów komercjalizacji, projektowania innowacji oraz wystąpień publicznych.

W kolejnym etapie naboru zespoły zaprezentują swoje projekty przed Komitetem Inwestycyjnym, który podejmie decyzję w sprawie przyznania finansowania. Daty obradowania Komitetu Inwestycyjnego zostaną wkrótce podane do wiadomości zakwalifikowanych zespołów.

Poniżej prezentujemy listę problemów społeczno-gospodarczych, które zostały wybrane do rozwiązania przez uczestników minionych dwóch naborów:

Problem społeczno-gospodarczy Podmiot zgłaszający problem
> Brak narzędzia umożliwiającego monitorowanie położenia i tworzenia ścieżki ruchu strażaka w warunkach bojowychKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
> Brak narzędzia do tworzenia modeli wirtualnych 3D trzustki na bazie TK do potrzeb wykorzystania w codziennej praktyce lekarskiejUniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
> Zwiększenie zasięgu łączności w sytuacji utrudnionego dostępu do sieci GSMKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
> Brak możliwości  uniwersalnej  analizy  zawartości  ditlenku  węgla  CO2 w aparatach o obiegu zamkniętym w warunkach ekstremalnych temperaturInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
> Brak narzędzi wspomagających  bezwładny  staw  łokciowy  umożliwiających poprawę  efektywności  procesu rewalidacji  stawu  i  wzrost  samodzielności pacjentów.Klinika  Chirurgii  Urazowej,  Leczenia  Oparzeń  i  Chirurgii  Plastycznej Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
> Monitoring brzegów morskich na podstawie danych batymetrycznychInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
> Brak narzędzia wspomagającego wykrywanie zmian nowotworowych tarczycyUniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
> Brak możliwości zdalnego precyzyjnego monitorowania wycieków substancji niebezpiecznych w miejscach ich składowaniaZarząd Portu Morskiego ElblągSp. z o.o.

Przewiń do góry