Zostało odebrane pierwsze mvp w projekcie e-Pionier II

Po 10 miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu w programie e-Pionier II, zespół Smartuli wytworzył pierwszą działającą wersję produktu: inteligentnego systemu do monitorowania pasiek pszczelich.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na problem zgłoszony do programu e-Pionier przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu opracowywany był system, składający się z sieci energooszczędnych urządzeń monitorujących pasiekę pszczelarską, które mają zbierać dane dotyczące temperatury, wilgotności oraz dźwięku, a także informacje o próbach kradzieży uli lub ich wandalizmu.

Procedura testu akceptacyjnego została zgodnie z założeniami przeprowadzona w Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu i trwała tydzień (między 13-20 maja 2020 r.). Test prowadzony był na 11 ulach, które zostały poddane monitoringowi. Wytworzone w projekcie urządzenia pracowały nieprzerwanie przez 7 dni i zbierały pomiary z interwałem pomiarowym 15 minut. W jednym z uli, który służył jako główny ul testowy został zamontowany czujnik otwarcia ula, tak aby umożliwić przeprowadzenie testów alarmowych z udziałem przedstawiciela PODR – Pana Jarosława Cichockiego.

Testy przeprowadzone w pasiecie PODR pokazały zarówno mocne jak i słabe strony naszego systemu. Dzięki rozmowom z Panem Jarosławem, jego cennym sugestiom i spostrzeżeniom wyjechaliśmy z Lubania bogatsi w wiedzę, którą aktualnie przekładamy na kolejną wersję urządzeń – komentuje Tymoteusz Cejrowski przedstawiciel zespołu Smartuli.

W wyniku przejścia kilkustopniowej procedury testowej PODR (jednostka zgłaszająca problem do e-Pioniera) pozytywnie zaopiniował wytworzony system, przez co problem uznaje się za rozwiązany.

Z dużym entuzjazmem przyjęliśmy problem „pszczeli” do naszego projektu. Kierowała nami nie tylko jego społeczna waga, związana z zanikaniem populacji pszczół, lecz także – jak się okazało – duży potencjał gospodarczy przyszłego rozwiązania – wspomina Rafał Krzemianowski kierownik projektu e-Pionier. – Został on potwierdzony i dość szybko zweryfikowany przez jednego z inwestorów, który podjął współpracę i zdecydował się na wsparcie zespołu na bardzo wczesnym etapie życia projektu – dodaje.

Zaliczona finalna procedura testowa jest dla nas niezwykle cenna bo daje nam poczucie, że idziemy w dobrym kierunku. Teraz skupiamy się na rozszerzonych testach urządzeń i rozwiązujemy drobne problemy, które pojawiają się po drodze. Równolegle prowadzimy rozmowy z pierwszymi pszczelarzami i potencjalnymi klientami tak aby zacząć współpracę możliwie jak najszybciej. Koniec e-Pioniera to dla nas kolejny kamień milowy przybliżający nas do głównego celu jakim jest powszechny, łatwo dostępny system do inteligentnego monitoringu uli pszczelich– tłumaczy Tymoteusz Cejrowski.

W skład zespołu projektowego, który opracował rozwiązanie wchodzą: mgr inż. Tymoteusz Cejrowski, inż. Patryk Cyrzan, mgr inż. Emilian Świtalski, inż. Łukasz Kamrowski, dr inż. Andrzej Sobecki, dr inż. Julian Szymański oraz mgr inż. Michał Szymański.

Przewiń do góry