O projekcie

Celem projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” jest rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP procurement). Projekt e-Pionier, w którym potrzeby zgłaszać będą instytucje publiczne, ma zachęcić administrację do podejmowania innowacyjnych działań na rzecz społeczeństwa. W pierwszej kolejności zapraszane są instytucje publiczne do zgłaszania problemów, których nie można rozwiązać z wykorzystaniem technologii ICT dostępnych na rynku. Mogą one obejmować szerokie spektrum obszarów, takich jak bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury. Instytucje niemające doświadczenia w pojęciowym definiowaniu problemów mogą liczyć na wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń organizowanych przez Beneficjenta projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowane efekty

Rozwiązywania zgłoszonych problemów podejmą się zespoły interdyscyplinarne wyłonione w drodze konkursu. Każdy z nich może liczyć nie tylko na dofinansowanie (nawet do kilkuset tysięcy złotych), ale również opiekę mentorów merytorycznych i biznesowych. EXCENTO dysponuje bazą mentorów, którą zamierza stale powiększać. Są nimi zarówno pracownicy naukowi, jak też osoby z kompetencjami i doświadczeniem biznesowym.

Rezultatem programu akceleracyjnego jest usamodzielnienie studentów oraz rozwinięcie w nich postaw przedsiębiorczych, tak aby po zakończeniu projektu byli gotowi na założenie własnych firm technologicznych.

Projekt będzie realizowany wraz z partnerami. Wsparcie w pozyskiwaniu problemów jednostek administracji publicznej i organizowaniu procesu współpracy z takimi podmiotami zapewni Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Za wspólne przygotowanie i nadzór nad procesem akceleracji odpowiadać będzie gdański akcelerator technologiczny Alfabeat. Politechnika Gdańska zapewni dostęp do studentów i kadry naukowej, z której rekrutowani będą członkowie zespołów oraz do infrastruktury wykorzystywanej przy tworzeniu prototypów.

14 394 920

wartość projektu


11 515 936

wkład Funduszy Europejskich


Opis procesu e-Pionier

EPIONIER-schemat

Blog

4 października 2018

Drugi problem rozwiązany w ramach projektu e-Pionier!

W dniu 17 września br. zespół interdyscyplinarny pod przewodnictwem dra hab. inż. Jacka Gębickiego oraz Tomasza Kołakowskiego rozwiązał zgłoszony przez Urząd Miasta Rumi problem społeczno-gospodarczy pt.: […]
27 września 2018

Oprogramowanie do pozawerbalnego komunikatora już gotowe!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. pierwszy zespół interdyscyplinarny pod przewodnictwem dra Bartosza Kunki oraz inż. Roberta Kosikowskiego rozwiązał z sukcesem zgłoszony przez Uniwersyteckie […]
13 marca 2018

Kolejny komitet inwestycyjny za nami!

12 marca br. pozytywną opinię oraz finansowanie uzyskały dwa projekty: 1.System do szybkiej diagnostyki grzybic powierzchniowych 2.Układ chłodzenia baterii trakcyjnej trolejbusu z odzyskiem ciepła. Problemy zostały […]
20 lutego 2018

MIT Enterprise Forum Poland poszukuje startupów technologicznych w Gdańsku

Już 23 lutego w Olivia Business Centre w Gdańsku odbędzie się spotkanie WarmUp to MIT EF Poland. Na uczestników czekają m.in warsztaty i konsultacje z ekspertami […]
24 stycznia 2018

Zapraszamy na szkolenie z lutowania podzespołów elektronicznych!

Zapraszamy na szkolenie z lutowania podzespołów elektronicznych! Szkolenie odbędzie się 1 lutego br. o godz. 15:00 w prototypowni ProtoLab i potrwa około 3 godzin. Udział w […]
12 grudnia 2017

Kolejne projekty otrzymały finansowanie❗❗❗❗❗

Kolejne problemy znajdą swoje rozwiązania❗❗❗❗❗ 1.👉👉👉 „System monitorowania narażenia mieszkańców Gdańska na wybrane związki endokrynnie czynne w wodzie pitnej dostarczanej wodociągami oraz usuwanych w ścieżkach komunalnych”. Zgłaszający: […]

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676