O projekcie

Celem projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” jest rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP procurement). Projekt e-Pionier, w którym potrzeby zgłaszać będą instytucje publiczne, ma zachęcić administrację do podejmowania innowacyjnych działań na rzecz społeczeństwa. W pierwszej kolejności zapraszane są instytucje publiczne do zgłaszania problemów, których nie można rozwiązać z wykorzystaniem technologii ICT dostępnych na rynku. Mogą one obejmować szerokie spektrum obszarów, takich jak bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury. Instytucje niemające doświadczenia w pojęciowym definiowaniu problemów mogą liczyć na wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń organizowanych przez Beneficjenta projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowane efekty

Rozwiązywania zgłoszonych problemów podejmą się zespoły interdyscyplinarne wyłonione w drodze konkursu. Każdy z nich może liczyć nie tylko na dofinansowanie (nawet do kilkuset tysięcy złotych), ale również opiekę mentorów merytorycznych i biznesowych. EXCENTO dysponuje bazą mentorów, którą zamierza stale powiększać. Są nimi zarówno pracownicy naukowi, jak też osoby z kompetencjami i doświadczeniem biznesowym.

Rezultatem programu akceleracyjnego jest usamodzielnienie studentów oraz rozwinięcie w nich postaw przedsiębiorczych, tak aby po zakończeniu projektu byli gotowi na założenie własnych firm technologicznych.

Projekt będzie realizowany wraz z partnerami. Wsparcie w pozyskiwaniu problemów jednostek administracji publicznej i organizowaniu procesu współpracy z takimi podmiotami zapewni Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Za wspólne przygotowanie i nadzór nad procesem akceleracji odpowiadać będzie gdański akcelerator technologiczny Alfabeat. Politechnika Gdańska zapewni dostęp do studentów i kadry naukowej, z której rekrutowani będą członkowie zespołów oraz do infrastruktury wykorzystywanej przy tworzeniu prototypów.

14 394 920

wartość projektu


11 515 936

wkład Funduszy Europejskich


Opis procesu e-Pionier

EPIONIER-schemat

Blog

10 listopada 2017

ProtoLab jest Nasz⚠️⚠️⚠️

W dniu dzisiejszym, Prof. Piotr Dominiak Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej oraz Prezes Zarządu Spółki Celowej Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. Krzysztof Malicki, […]
19 października 2017

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Spółka Celowa Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o., Związek Gmin Pomorskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisali list […]
7 września 2017

Czy przeczytaliście już najnowszy wywiad dla ALFABEAT z Krzysztofem Malickim Prezesem Spółki Celowej Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z.o.o., Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Komercjalizacji?

Jeśli jeszcze nie to gorąco zachęcamy! Będzie sporo cennych informacji o komercjalizacji o tym czym jest partnerstwo innowacyjne oraz o samym projekcie e-Pionier. Cały artykuł tutaj: […]
10 sierpnia 2017

4 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego projektu e-Pionier

4 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego projektu e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym, na którym […]
10 sierpnia 2017

Alfabeat został nominowany do Konkursu Central European Startup Awards

Dziś dotarła do nas dobra wiadomość. Akcelerator Start-upów Alfabeat został nominowany do Konkursu Central European Startup Awards w kategorii „Best Accelerator and Incubator Programme”. Serdecznie gratulujemy […]
2 sierpnia 2017

Co nowego u nas?

Mamy czym się pochwalić! Z sukcesem zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym: – […]

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676