ProtoLab

O ProtoLab

Celem powołania ProtoLab jest stworzenie przestrzeni wspierającej naukę, badania i współpracę przemysłową związaną z opracowywaniem i projektowaniem produktu poprzez eksperymentowanie, działanie oraz współtworzenie.

W ProtoLab użytkownicy podnoszą umiejętności i rozwijają kompetencję z zakresu prowadzenia prac pomiarowych z wykorzystaniem narzędzi elektromechanicznych, lutowania podzespołów elektronicznych czy też druku 3D.

Do dyspozycji użytkowników pozostają stanowiska laboratoryjne:
• stanowisko miernicze współrzędnościowe
• stanowiska miernicze elektroniczne
• stanowiska projektowe
• stanowiska lutownicze
• stanowisko druku 3D
oraz przestrzeń konferencyjno-coworkingowa wyposażona w sprzęt multimedialny.

Użytkownicy

Użytkownikami ProtoLab mogą być:
• Studenci Politechniki Gdańskiej, piszący pracę dyplomową inżynierską/licencjacką/magisterską lub pracę doktorską,
• Studenci Politechniki Gdańskiej, wykonujący projekt grupowy lub indywidualny,
• Studenci Politechniki Gdańskiej, zrzeszeni w kole naukowym,
• Pracownicy Politechniki Gdańskiej zatrudnieni na umowę o pracę,
• Członkowie zespołów interdyscyplinarnych, które powstają w ramach realizowanego przez Excento projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”

Warunki uzyskania dostępu do ProtoLab:

• Akceptacja przez przedstawiciela zarządzającego wniosku dostępu do ProtoLab (wzór wniosku do pobrania w sekcji Dokumenty)
• Przedstawienie ważnej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie ProtoLab
• Przedstawienia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem ProtoLab oraz instrukcją BHP (wzór wniosku do pobrania w sekcji Dokumenty).
• W przypadku potrzeby wydania nowej elektronicznej karty dostępu wymagane jest uiszczenie kaucji zwrotnej w wysokości 30 zł

Dokumenty (do pobrania)

Regulamin ProtoLab
Wniosek dostępu do ProtoLab
Oświadczenie ProtoLab
Instrukcja BHP
Instrukcje obsługi urządzeń
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki 3D
Oświadczenie ubezpieczenie
Ćwiczenia z lutowania

Ubezpieczenie

Osoby zainteresowane wykupieniem polisy ubezpieczeniowej mogą tego dokonać stosując poniższą procedurę: Przesłanie następujących danych drogą mailową na adres: abak-agata@wp.pl lub poprzez Facebookowy fanpage: https://www.facebook.com/abak.ubezpieczenia/ wysyłając wiadomość prywatną.:
1. Imię i Nazwisko
2. PESEL
3. adres zameldowania
4. adres e-mail
5. informacja czy dana osoba jest studentem czy nie
W tytule wiadomości proszę o wpisanie: „Polisa Beztroski Czas - Prototypownia PG”
W ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego zostanie wystawiona polisa, którą użytkownik potwierdza mailowo (ważne żeby podać prawidłowego maila) oraz samodzielnie przelewem dokonuje opłaty składki oraz drukuje polisę, bądź też pobiera w formacie PDF.
Wysokość składki: 56 zł za semestr
Sumy ubezpieczenia dla NNW do 20 tys. zł, a dla OC 50 tys. zł.
OWU do wglądu u Zarządzającego bądź wysyłane drogą elektroniczną na życzenie.
Uwaga
W chwili obecnej istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia w dwóch opcjach:
1. Za kwotę 56 zł do końca marca 2018 r.
2. Za kwotę 76 zł do końca sierpnia 2018 r.
Proszę o poinformowanie ubezpieczyciela o wyborze jednej z opcji.

Kontakt

tel: +58 348 61 55, +58 348 66 37
e-mail: protolab@excento.pl

Rezerwacje

Zgłoszone rezerwacje nadchodzące:

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676

e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym