Nasza misja

EXCENTO sp. z o.o. ma za zadanie promować aktywności związane z praktycznymi zastosowaniami nauki. Głównymi adresatami naszych działań są więc pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zainteresowani wdrożeniem wyników prowadzonych badań oraz przedsiębiorstwa dążące do zwiększenia swojej konkurencyjności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces wdrożenia innowacyjnych rozwiązań jest często ryzykowny i kapitałochłonny, dlatego współpracujemy również z funduszami i inkubatorami.

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców i twórców w przekraczaniu granic pomiędzy światem przemysłu i nauki oraz pełnienie roli katalizatora wspierającego budowanie trwałych i korzystnych dla wszystkich stron relacji biznesowych.

Aktualności

Nasze projekty

Polecamy

Skontaktuj się

 • Adres korespondencyjny:
 • ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 • Adres biura:
 • al. Zwycięstwa 27, I piętro
 • Kontakt:
 • tel: +48 58 348 63 03
 • email: biuro@excento.pl
 • Excento sp. z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr:
 • KRS: 0000461676
 • REGON: 221890770
 • NIP: 9571068929
 • Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN (opłacony w całości)