Excento Sp. z o.o., realizująca projekt „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3 e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych, prowadzi ciągły nabór osób do pełnienia w projekcie roli:

Product Owner

Miejsce pracy: Gdańsk
Osoby zatrudnione na w/w stanowisku odpowiedzialne będą za wspieranie procesu komercjalizacji i wypracowania MVP (ang. Minimum viable product) przez zespół interdyscyplinarny.
Szczegółowy zakres obowiązków określa Regulamin.

Od Kandydatów oczekujemy:
• Posiadania statusu osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej,
• Zaznajomienia ze specyfiką branży ICT – w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
• 2 lat doświadczenia w pracy związanej ze wsparciem procesu wdrażania i rozwoju produktu- w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
• Doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu zakończonego wdrożeniem- w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
• Doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu B+R o wartości przynajmniej 50 000 zł brutto- w rozumieniu Kryteriów wyboru Product Ownera,
• Dyspozycyjności

Szczegółowy kryteriów wyboru osób do pełnienia roli Analityka określa Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru Product Ownera.

Osoby aplikujące na w/w stanowisko proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: biuro@excento.pl.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia roli Analityka przez Excento Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922 z późn. zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676

e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym