Pierwszy Zespół z pozytywną opinią Komitetu Inwestycyjnego
5 czerwca 2017
Co nowego u nas?
2 sierpnia 2017

W siedzibie Spółki Celowej Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. trwają pracę nad „Systemem precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej” czyli nowoczesnym systemem dronowym (UAV).
Przypominamy, iż 25 maja br. odbył się pierwszy Komitet Inwestycyjny projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, na którym została przedstawiona propozycja rozwiązania problemu zgłoszonego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy dot. „Systemu precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej”. Rozwiązaniem ww. problemu społeczno-gospodarczego, podjął się zespół dziewięcioosobowy.

Zespołowi, jeszcze raz serdecznie gratulujemy, po nastrojach możemy wnioskować, że wszystko idzie w dobrym kierunku!
Tak trzymać!