Pierwszy Zespół z pozytywną opinią Komitetu Inwestycyjnego

Spotkanie informacyjne skierowane do Product Ownerów dotyczące możliwości udziału w projekcie e-Pionier
24 marca 2017
Pracowity poniedziałek!
4 lipca 2017

Informujemy, iż w dniu 25 maja br. w siedzibie Spółki Celowej Excento Politechniki Gdańskiej odbył się pierwszy Komitet Inwestycyjny projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, na którym została przedstawiona propozycja rozwiązania problemu zgłoszonego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy dot. „Systemu precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej”. Rozwiązaniem ww. problemu społeczno-gospodarczego, podjął się zespół dziewięcioosobowy.
Charakterystyka problemu: w takich sektorach jak ratownictwo medyczne, służby straży pożarnej czy policja, coraz częściej wykorzystywane są systemy dronowe (UAV). Dla tych służb niezwykle istotna jest szybkość podejmowanej akcji, czasem w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych. W związku z powyższym, niezwykle istotne staje się znalezienie rozwiązania, które pozwoli na jak najbardziej automatyczne użycie systemu bezzałogowego.
W skład Komitetu Inwestycyjnego weszli:
– Excento Sp. z o.o. – Vice Prezes – Damian Kuźniewski
– Politechnika Gdańska – dr inż. Krzysztof Nowicki
– Alfabeat Sp. z o.o. – Partner Zarządzający – Jan Wyrwiński
– Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania – Prezes Zarządu – Jakub Jasiczak
– Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – Krzysztof Biskup

Komitet w ocenie problemu, wziął po uwagę następujące kryteria:
– Realizowalność projektu
– Adekwatność zaplanowanych zadań i alokowanych zasobów
– Koszt realizacji projektu
– Czas realizacji projektu
– Zapewnienie ciągłości rozwoju projektu do zakończeniu finansowania

Wszystkie wymagane punkty zostały spełnione, projekt został oceniony pozytywnie.
Gratulujemy!