Oprogramowanie do pozawerbalnego komunikatora już gotowe!

Kolejny komitet inwestycyjny za nami!
13 marca 2018
Drugi problem rozwiązany w ramach projektu e-Pionier!
4 października 2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. pierwszy zespół interdyscyplinarny pod przewodnictwem dra Bartosza Kunki oraz inż. Roberta Kosikowskiego rozwiązał z sukcesem zgłoszony przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne problem społeczno-gospodarczy pt.:„Trudności w komunikacji poza werbalnej personelu medycznego z pacjentami oddziału intensywnej terapii”.

Wyzwanie, z jakim zmierzył się zespół, dotyczyło nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy m.in. w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego.

Głównym celem zespołu było opracowanie rozwiązania, które umożliwi personelowi medycznemu na oddziałach SOR i OIT szybsze stawianie diagnozy przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu psychicznego pacjenta podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego. W tym celu zostały przeprowadzone prace nad stworzeniem listy najczęściej używanych komunikatów. Efektem prac jest stworzenie intuicyjnego oprogramowania pozwalającego na szybki wybór właściwego komunikatu.

Gratulujemy rozwiązania i czekamy na kolejne efekty prac zespołów pracujących w ramach projektu e-Pionier.