Kolejny komitet inwestycyjny za nami!

12 marca br. pozytywną opinię oraz finansowanie uzyskały dwa projekty:
1.System do szybkiej diagnostyki grzybic powierzchniowych
2.Układ chłodzenia baterii trakcyjnej trolejbusu z odzyskiem ciepła.

Problemy zostały nadesłane odpowiednio przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz przez Urząd Miasta Gdyni w ramach projektu „e-Pionier-wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

W komitecie zasiadali przedstawiciele: Politechniki Gdańskiej, funduszu inwestycyjnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz jednostek publicznych, które nadesłały swoje problemy.

Serdecznie gratulujemy!