Dokumenty

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie E-Pionier (aktualizacja 20.11.2018) ma na celu zapewnienie jednolitego i transparentnego systemu wyboru: Problemów, Analityków, Product Ownerów oraz Zespołów interdyscyplinarnych do rozwiązywania Problemów w ramach projektu: „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym

Kryteria wyboru Kandydatów

Zawarcie umowy

Realizacja projektu

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676

e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym