Dokumenty

Jednostki administracji publicznej

1Wzór umowy o współpracy z jednostką administracji publicznej
Wzór umowy, której podpisanie jest niezbędne do zainicjowania współpracy w projekcie przez jednostkę administracji publicznej, która jest zainteresowana zgłoszeniem problemów społeczno-gospodarczych
2Wzór karty problemu
Karta problemu społeczno-gospodarczego stanowi kompleksowy opis poszczególnych problemów zgłoszonych w projekcie przez jednostki administracji publicznej
Pliki do pobrania:
Wzór karty problemu

Zespoły interdyscyplinarne

1Katalog kosztów kwalifikowanych
Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi dokument określający możliwe obszary wsparcia w projekcie e-Pionier, w tym koszty kwalifikowane do wsparcia w projektach realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne
2Regulamin wyboru zespołów interdyscyplinarnych
Regulamin wyboru zespołów interdyscyplinarnych stanowi wytyczne dla zespołów interdyscyplinarnych dotyczące zasad ich udziału w projekcie e-Pionier oraz procedurę naboru do Projektu. Integralną częścią Regulaminu są:
  • Wzór CV zespołu, który stanowi formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie,
  • Kryteria wyboru zespołów, które określają kryteria dopuszczające do udziału w Projekcie dla zespołów interdyscyplinarnych w poszczególnych fazach trwania naboru,
  • Wzór karty projektu, który zespoły wypełniają w czasie fazy preakceleracji, zawierający najważniejsze dane jak: harmonogram, budżet, metodykę działania czy podział IP dotyczące realizacji projektu mającego na celu wytworzenie MVP rozwiązania problemu społeczno-gospodarczego. Wypełniona karta projektu stanowi podstawę do oceny przez komitet inwestycyjny zasadności dopuszczenia projektu do finansowania w projekcie e-Pionier.
3Umowa o dzieło
Umowa o dzieło jest to umowa o wykonanie dzieła polegającego na wytworzeniu MVP rozwiązania problemu społeczno-gospodarczego podpisywana z wszystkimi członkami zespołu interdyscyplinarnego, który przeszedł pozytywnie ocenę komitetu Inwestycyjnego. Umowa określa szczegółowo zasady wykonania dzieła takie jak: wypłata wynagrodzeń, przekazanie praw do dzieła, zasady dokonywania zakupów niezbędnych do realizacji dzieła, prawa i obowiązki wykonawcy oraz zmawiającego i inne.

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676

e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym